Search
Close this search box.

Tạo PDF từ bất kỳ ứng dụng nào, với một click

Software602 Print2PDF 9 (miễn phí) cho phép bạn dễ dàng tạo ra một Adobe PDF từ bất kỳ ứng dụng nào, với một click chuyển đổi từ Microsoft Word và Excel.

Các tính năng chính:

– Chuyển đổi sang PDF từ bất kỳ ứng dụng nào.

– Tương thích với các tiêu chuẩn Adobe PDF.

– Chữ ký điện tử hoặc đăng ký truy cập các tài liệu PDF.

– Bảo mật và mã hóa tài liệu Adobe PDF.

– Kết nối nhiều file PDF một cách dễ dàng

Tải về http://www.software602.com/products/print2pdf-free

Nguồn: ST