SMS marketing và Email marketing

SMS BrandnameEmail marketing là 2 công cụ giúp doanh nghiệp tiếp xúc với khách hàng nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

SMS Brandname

 • Gửi SMS cá nhân hóa ( kèm tên khách hàng, tặng mã voucher…).
 • Quản lý danh sách khách hàng & kết quả các đợt gửi SMS.
 • Hỗ trợ gửi SMS tới các khách hàng mục tiêu.
 • Verify danh sách số Điện Thoại : loại bỏ các số điện thoại không hợp lệ, số điện thoại sai, không tồn tại trước khi gửi SMS

Email Marketing

 • Quản lý danh sách subscribe (email, tên,…).
 • Theo dõi thống kê (số gửi, số mở mail, số click trên các link,…).
 • Tạo và sử dụng mẫu HTML chuyên nghiệp.
 • Sử dụng 1 hay nhiều Mail server relay khác nhau: smtp,
 • Tạo các chiến dịch, gửi nhiều nội dung khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau cho 1 user kể từ khi subscribe theo 1 kịch bản và tự động hoàn toàn
 • Cá nhân hóa nội dung, tiêu đề email gửi đi.
 • Phân khúc đối tượng khách hàng (vd: nhóm Android, iOS, Windows Phone…)
 • Verify danh sách email :Giúp bạn loại bỏ hẳn những email rác (bao gồm: email không đúng định dạng, email không tồn tại, email không còn sử dụng…).