Sfone tổ chức tất niên tại Villa CuocSongXanh

Ngày 17/1/2009, tại Villa Cuộc Sống Xanh, các bạn trong Sfone đã có một buổi tất niên rất đặc biệt với tên gọi là “Sống chậm trong thế giới phẳng” . Chương trình do SGC tổ chức.

p1010195

p1010226

copy-of-p1010207

copy-of-p1010084