Sử dụng SGC Go offline

Nếu bạn muốn download 1 phần hay tất cả email trên server Google xuống PC của mình để trong trường hợp không có kết nối Internet bạn vẫn có thể có email, nội dung chat,… và làm việc như với cách thức của Outlook mà không cần phải cài đặt bất kì phần mềm nào thêm, hãy làm như  hướng dẫn bên dưới:

Đăng nhập vào webmail -> Settings -> Offline

Sử dụng SGC Go offline
Sử dụng SGC Go offline