– Càng ngắn càng tốt. gal_domain_s

– Dễ nhớ.

– Không gây nhầm lẫn.

– Khó viết sai.

– Tên miền phải liên quan đến tên hoặc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp bạn.

– Tên miền phải xây dựng dựa trên khách hàng là mục tiêu.