Proxy và truy cập web

Trong tình hình Internet hiện nay tại VN, việc truy cập web không ổn định, có lúc vào được, có lúc không vào được (mặc dù server nơi host website vẫn họat động), ngòai giải pháp đăng ký sử dụng với 2 ISP trở lên (vd: VNN, FPT,…) thì việc biết sử dụng proxy sẽ giúp bạn truy cập được vào các website mà tại thời điểm đó bạn không truy cập được. Hướng dẫn khai báo proxy trong Firefox: Tools -> Options -> Advanced -> Settings -> Http proxy: bạn nhập IP của proxy vào.

Cai dat setting trong firefox
Cài đặt setting trong firefox

Cách tìm IP của proxy: Bạn truy cập vào: http://www.xroxy.com/ , lựa IP mà bạn thích. Vì Proxy có lúc họat động, có lúc không họat động, vì vậy bạn nên thường xuyên cập nhật IP.
Thông tin tham khảo thêm:

Nếu bạn muốn truy cập trực tiếp (không thông qua proxy) và bạn là khách hàng của mạng VNN, hãy gọi số 18001260 hay 119 để thông báo cho họ về tình trạng kết nối Internet của bạn (nhớ ghi lại số của nhân viên tổng đài hỗ trợ).