Một số thắc mắc về email SGC Go

Câu hỏi

1.Bảo mật mail. Tức là khi mở MO thì phải vào password.

2.Cách import/export địa chỉ mail. Hiện nay tôi đã có file lưu export từ outlook express, nay làm sao import vào MO?

Trả lời

1.Bảo mật mail. Tức là khi mở MO thì phải vào password.

Bước 1: Chọn Tools —- > Account Settings….

Bước 2: Sau đó di chuyển tab qua “ Data Files “ —— > chọn “ Settings “


Bước 3: Sau khi chọn “ Settings “ sẽ hiện ô cửa sổ “ Personal Folders “ —- > Click chọn  “ Change Password…” — > hiện ô box để thay đổi password

+ Old password : để trống
+ New password: nhập pass mới
+ Verify password: nhập lại pass như trên

+ Sau cùng click chọn vào “OK” và đóng chương trinh Microsoft Outlook 2007


Bước cuối: Mở MO 2007 sẽ hiện lên box bắt buộc bạn nhập pass

2.Cách import/export địa chỉ mail. Hiện nay tôi đã có file lưu export từ outlook express, nay làm sao import vào MO?

Để import địa chỉ email vào trong MO2007 bạn phải có sẵn file export có đuôi (filename.csv)

Bước 1: Chọn File  — > Import and Export

Bước 2: Di chuyển đến dòng “ Import from another program or file “ chọn “ Next “


Bước 3: Di chuyển đến dòng “Comma Separated Values (Windows)” sau đó chọn “ Next “

Bước 4: click chọn “Browse “ chỉ đường dẫn đến nơi có chứa filename.csv  tiếp chọn “ Next ”

 

Bước 5: Sauk hi hiện form“ Import a File “ di chuyển đến dòng “ Contacts “
Sau cùng bạn chọn Finish

Chúc bạn thành công!