Miễn phí phí dịch vụ 150.000VNĐ

Chương trình chính thức được áp dụng kể từ ngày 01/08/2009, đối với khách hàng sử dụng tên miền .VN tại SGC sẽ được:

domain

– Miễn phí phí dịch vụ đăng ký tên miền mới và account, dịch vụ quản lý DNS: 150.000VNĐ
– Đối với khách hàng gia hạn tên miền củ: miễn phí phí dịch vụ đăng ký tên miền mới và account, dịch vụ quản lý DNS: 150.000VNĐ

Bảng giá đăng ký tên miền xem tại đậy