Barcamp lan 3: “Máy móc, công nghệ và con người, ai làm chủ ai ?”

Trên đây là chủ đề Barcamp lần 3:

“Máy móc, công nghệ và con người, ai làm chủ ai ?”

“Máy móc, công nghệ và con người, ai làm chủ ai ?” Đây là chủ đề chính của hội thảo Barcamp lần 3 tại văn phòng chính của SGC vào lúc 7h30 sáng ngày 13/12/2008
Có những sự lệ thuộc dễ thấy như là nghiện game (nhưng người nghiện thì không thấy), cũng có những hình thức nghiện khác nhưng người bên trong và bên ngoài đều không thấy.

  1. Đặc điểm của người bị máy móc làm chủ là gì ? Ví dụ bản thân và người xung quanh.
  2. Tác hại của việc lệ thuộc vào máy móc ?
  3. Làm cách nào để con người thật sự là chủ của máy móc, của công nghệ ?
  4. ….