ptitle-41. Mail Plus có gì khác và giống với mail offline?

– Giống: cùng có dạng [email protected]
– Khác: Mail Plus có thể nhận và gửi trên toàn cầu, Mail Offline chỉ sử dụng được tại công ty bạn trong hệ thống mạng LAN.

2. Trường hợp tôi không ở trong công ty (có thể đi tỉnh hay nước ngoài), nhưng tôi vẫn muốn check email của tôi thì có được không? Có tốn phí không?

Được? Bạn chỉ cần email hay điện thoại sang SGC yêu cầu mở dịch vụ Mail Plus và không phải trả thêm chi phí.