Một số website có công cụ hữu ích

http://www.domainwhitepages.com/ : kiểm tra whois, ping, tracert, dns http://www.network-tools.com/: kiểm tra IP của tên miền, ping, tracert

http://www.network-tools.com/nslook/ : kiểm tra DNS, MX, A record,..

http://www.robtex.com/rbls.html  va http://www.spamhaus.org/

kiểm tra IP xem có trong black list của các tổ chức chống spam. http://www.whatismyip.com/ : kiểm tra IP mà ISP (VNN, FPT,..) cấp cho mình khi kết nối vào Internet