Liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng của SGC

Từ ngày 20/11/2008, SGC chính thức chạy trang web www.dichvukhachhang.com với rất nhiều cải tiến:

  • Website: www.dichvukhachhang.com : hệ thống helpdesk sử dụng phần mềm WHMCS, đây là cách liên hệ hiệu quả nhất, hỗ trợ 24/7.
  • Email: [email protected] hay [email protected]
  • Tel: (08)35174010
  • Hotline (24/24): 0939.246.247 , nếu sau 22h và có vấn đề quan trọng như server bi down, bạn không gửi email được,…  bạn hãy gửi sms tới số hotline này.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin