Search
Close this search box.

Liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng của SGC

Từ ngày 20/11/2008, SGC chính thức chạy trang web www.dichvukhachhang.com với rất nhiều cải tiến:

  • Website: www.dichvukhachhang.com : hệ thống helpdesk sử dụng phần mềm WHMCS, đây là cách liên hệ hiệu quả nhất, hỗ trợ 24/7.
  • Email: [email protected] hay [email protected]
  • Tel: (08)35174010
  • Hotline (24/24): 0939.246.247 , nếu sau 22h và có vấn đề quan trọng như server bi down, bạn không gửi email được,…  bạn hãy gửi sms tới số hotline này.