Lịch bảo trì 1 server

Theo thông tin từ DataCenter thì sẽ có một số họat động bảo trì  trên server host.sgcnet.com ( 69.73.129.51 ) vào 7h am thứ tư 24/10/2007  (Tuesday October 23rd 8 pm EST). Việc này sẽ tác động làm server offline dưới 15 phút.