Search
Close this search box.

Kiểm soát các phiên giao dịch FTP

Bạn có thể sử dụng tính năng này để quan sát các tài khoản FTP đang truy cập vào hệ thống của bạn. Bạn có thể ngắt bỏ bất kỳ kết nối FTP nào nếu bạn thấy không cần thiết hoặc ngăn cản sự truy cập trái phép. Để truy cập vào chức năng này bạn tiến hành như sau:
Bước 1: Bạn Login vào Cpanel,từ giao diện chính của FTP Manager bạn click chuột vào FTP Session Control


Bước 2: Bạn click vào Reload bạn sẽ nhìn thấy tất cả các tài khoản FTP đang truy cập, địa chỉ mạng họ truy cập tới, thời gian truy cập…


Bước 3: Nếu bạn muốn ngắt kết nối tài khoản nào thì bạn click vào dấu X màu đỏ trong phần  disconnect.


Bước 4: một thông báo hiện ra hỏi: bạn có muốn disconnect tài khoản này không? nếu đồng ý thì bạn chọn Yes và ngược lại bạn chọn No.

Vậy là bạn đã hoàn thành việc ngắt 1 tài khoản FTP. Bạn cũng có thể theo dõi đoạn video sau để được rõ hơn:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Controlling-FTP-sessions.swf

Chúc bạn thành công !