Intel tham gia cuộc chơi 3D

Intel, nhà sản xuất vi xử lý hàng đầu thế giới mới đây đã công bố việc trang bị các mạch bán dẫn công nghệ 3D (3D transistor) cho các vi xử lý có kích thước 22 nanomét (nm).

Intel khẳng định rằng công nghệ này sẽ giúp các vi xử lý thực sự có bước tiến mới và đánh dấu một thời kỳ phát triển mới.Trước đó, Intel cũng đã tuyên bố rằng thế hệ vi xử lý kích thước 22nm, có tên mã Ivy Bridge, sẽ là thế hệ vi xử lý đầu tiên được trang bị các mạch bán dẫn công nghệ 3D.

Paul Otellini, Giám đốc điều hành của Intel nói: “Các chuyên gia của Intel đã tiếp tục quá trình nghiên cứu mạch bán dẫn, lần này là để sử dụng công nghệ 3D. Khả năng này sẽ giúp các vi xử lý bước vào thời kỳ phát triển mới.”

ST