Search
Close this search box.

Hướng dẫn truy cập Web Disk trong Cpanel

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Web Disk”

Bước 2. Một giao diện mới hiện ra bạn click “Access Web Disk”

Bước 3. Chúng ta chọn hệ điều hành mà chúng ta đang dùng, ở đây có 3 hệ điều hành: Apple, Windows, Linux. Ở đây tôi chọn Windows XP -> Go

Bước 4. Một bảng thông báo yêu cầu bạn có muốn mở hay lưu file không? Bạn chọn Save

Tiếp theo bạn chọn thư mục để lưu file, thường là mặc định và bạn click “Save” ->Open ->Run.

Vậy là xong rồi. Chúc bạn thành công.

Sau đây là video tham khảo:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Accessing-web-disk.swf