Bước 1: Click chọn vào “Managed DNS – Click to manage—>>” (H3.5)

add-mx-record_html_m687363be(H3.5)

Bước 2: Click chọn “Manage DNS Records” (H3.6)

add-mx-record_html_70c95c41(H3.6)

Bước 3: Muốn trỏ MX Record bạn click chọn “Add MX Record” (H3.10)

add-mx-record_html_58bca449(H3.10)

Bước 4:

+ Trong ô textbox Zone thường thì bạn để trống

+ Trong ô “ Value” bạn gõ trường MX bạn muốn trỏ thường là “mail.yourdomain
Hoặc bạn có  thể trỏ MX khác domain của bạn ở phần tùy chọn trong phần “Type In A Fully Qualified Domain name abc.pqr.com” (H 3.11)

add-mx-record_html_427590a(H3.11)

Bước 5: Bạn click chọn vào nút “ Add Record!” —– > Quay về “Add MX Record” (H 3.12)

add-mx-record_html_53794f87(H3.12)