Hướng dẫn thay đổi name server trong: http://store.sgc.vn

Bước 1: Chọn Domains—— > Search—— > All Products Search (H3.3)

modify-nameserver_html_5f85d1b1(H3.3)

Bước 2: Bạn nhập domain của bạn (yourdomainname) trong ô textbox.(H3.4)

modify-nameserver_html_4b58eef61(H3.4)


Bước 3: Click chọn vào “Domain Name – Click to manage—>> “(H3.15)

modify-nameserver_html_m2824dbaf(H3.15)

Bước 4: Click chọn “ Modify Name Server ” (H3.16)

modify-nameserver_html_m1002198f1(H3.16)


Bước 5: bạn gõ vào ô text box “Name Server 1 và Name Server 2 ” (H3.17)

modify-nameserver_html_m59c3913(H3.17)

Bước 6 : Sau đó bạn click chọn vào “ Submit!