Hướng dẫn thanh toán Online

Bước 1: Vào menu “Bảng giá dịch vụ”

Bước 2: Chọn sản phẩm, sau đó click vào nút “đặt hàng”

Bước 3: Sau khi click nút “đặt hàng” sẽ link tới trang nội dung chi tiết của sản phẩm

+ Chọn các gói sản phẩm cần thanh toán

+ Chọn số lượng sản phẩm 

+ Sau đó click vào nút “Thêm vào giỏ hàng”

Bước 4: Vào “Shopping cart”

+ Chọn “Thanh toán” để tiếp tục..

+ Chọn “Xóa giỏ hàng” nếu không thanh toán nữa

Bước 5: Trong giỏ hàng, kiểm tra sản phẩm và số lượng đã chọn

+ Click “Thanh toán” để tiếp tục…

+ Check “Xóa” nếu không mua nữa.

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin, sau đó click “Tiếp tục thanh toán”

Bước 7:  Chọn 1 trong 3 hình thức thanh toán, sau đó click “Tiếp tục thanh toán”

Bước 8: Kiểm tra Thông tin nhận hàng, nếu chỉnh sửa click “Sửa”, sau đó click “Xác nhận thanh toán” để tiếp tục

Hệ thống thanh toán sẽ tự động gửi email xác nhận.

Bước 9: Tại Nganluong.vn

+ Kiểm tra thông tin tài khoản nhận tiền

+ Chọn 1 trong 2 cách để thanh toán

Thanh toán qua Baokim.vn (tương tự Nganluong.vn)