Hướng dẫn tạo (thêm) email account vào Microsoft Outlook (MO)

Mở chương trình MO (có trong bộ cài đặt Office của Microft) lên, vào menu Tools— –>E-mail Accounts…

mo_html_59135f1b

Trong mục Email chọn Add a new e-mail account rồi click chọn Next> .

mo_html_3ab30394

Hộp thoại Server Type hiện ra click chọn POP3 rồi click chọn Next>.

mo_html_m1aa1f938

– Your Name : Điền vào tên muồn hiển thị khi người nhận thấy (VD : Nguyen Van A).
E-mail address : điền vào đầy đủ địa chỉ email bạn sử dụng (như trong vd trên là [email protected]).

– Incomming mail server (POP3) : mail.domain (domain : vd abc.com, xyz.net, def.info,….), như trong vd trên là mail.sgc.vn.

– Outgoing mail server (SMTP) : điền vào giống như phần Incomming mail server pop3.

– User Name : điền vào đầy đủ địa chỉ email của bạn.

– Password : điền vào mật khẩu email tương ứng.

mo_html_4331ce02

Click chọn tab More Settings…hộp thoại mới hiện ra, chọn vào tab Outgoing server và đánh dấu chọn (v) vào trước dòng My outgoing server SMTP requires authentication, rồi click chọn OK, Next > , Finish để hoàn tất.

mo_html_m698e3003

Chúc thành công.