Hướng dẫn tạo Email bằng IncrediMail

Sau khi cài đặt IncrediMail, bạn tiến hành các bước tiếp theo.
Bước 1. Từ cửa sổ chính IncrediMail, click vào menu “Tools” và chọn “Accounts”.

Huong dan tao Email bang IncrediMail
Hướng dẫn tạo Email bằng IncrediMail

Bước 2. Click nút “Add” để tạo một tài khoản email mới.

Huong dan tao Email bang IncrediMail
Hướng dẫn tạo Email bằng IncrediMail

Bước 3. Trình cài đặt tài khoản sẽ mở ra. click “Next”

Huong dan tao Email bang IncrediMail
Hướng dẫn tạo Email bằng IncrediMail

Bước 4. Nhập tên (như bạn muốn hiển thị trên các email gửi đi) và địa chỉ Email của bạn . Click “Next”.

Huong dan tao Email bang IncrediMail
Hướng dẫn tạo Email bằng IncrediMail

Bước 5.  Click “Skip” để bỏ qua

Huong dan tao Email bang IncrediMail
Hướng dẫn tạo Email bằng IncrediMail

Bước 6. Thiết lập các thông số cho máy chủ  gồm:
Incoming mail server và Outgoing mail server. Sau đó click “Next” để tiếp tục

Huong dan tao Email bang IncrediMail
Hướng dẫn tạo Email bằng IncrediMail

Bước 7. Hộp thoại kế tiếp sẽ yêu cầu bạn nhập ID và mật khẩu Email  -> Click “Finish” -> “OK”

Huong dan tao Email bang IncrediMail
Hướng dẫn tạo Email bằng IncrediMail

Bước 8.  Trở về cửa sổ Mail Accounts, chọn tài khoản Email mà bạn vừa tạo và click nút “Properties”.

Huong dan tao Email bang IncrediMail
Hướng dẫn tạo Email bằng IncrediMail

Bước 9. Chọn thẻ “Server” bạn đánh dấu check vào ” My server requires authentication “

Huong dan tao Email bang IncrediMail
Hướng dẫn tạo Email bằng IncrediMail

Bước 10. Tại thẻ ” Advanced” tại mục ” Out going mail (SMTP) mặc định là 25 bạn đổi thành 26 ->click ” OK “

Huong dan tao Email bang IncrediMail
Hướng dẫn tạo Email bằng IncrediMail

Bước 11. Click ” Close ” để đóng lại và hoàn thành việc tạo 1 tài khoản Email bằng IncrediMail

Click vào đây để xem Video hướng dẫn:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/client-apps/Adding-email-accounts-in-IncrediMail.swf

Chúc bạn thành công !