Hướng dẫn sử dụng webmail – SGC Go

– Mở trình duyệt Internet lên và nhập vào http://webmail.yourdomain.com . Như ví dụ trong hình minh họa bên dưới của mình có tên domain la http://webmail.sgc.vn,  click chọn Sign In để bắt đầu đăng nhập.
+ Username : nhập vào ID email account của bạn, vd: email của mình là [email protected] thì nhập vào là vy.nh (vì thông tin @yourdomain.com đã có sẵn).
+ Password : nhập vào mật khẩu email account của bạn.

sgc_go_html_m245759aa

– Click chọn Sign In để vào.Đăng nhập thành công ta có giao diện webmail như hình bên dưới.

– Tại đây ta co thể quản lý, sử dụng (gửi/nhận) mail được rồi.

– Để soạn 1 email mới gửi đi ta click chọn Compose Mail

sgc_go_html_m11ca7dec
– Nhập vào các thông tin cần thiết :
To : nhập vào địa chỉ email muốn gửi. Nếu cần gửi nhiều địa chỉ cùng lúc thì thêm vào dấu phẩy (,) sau mỗi địa chỉ. Thông tin này bắt buộc phải có ít nhất là 1 địa chỉ.

Subject : nhập vào chủ đề của lá mail.

+Attach a file : đính kèm file dữ liệu gửi đi.

+ Khoảng trống rộng bên dưới : nhập vào nội dung của email.

sgc_go_html_18fca8b1

– Click chọn Send để gửi thư đi. Nếu gửi thành công sẽ có thông hiện ra như hình bên dưới.

sgc_go_html_2837f92c
– Mail nhận về (nếu có) sẽ nằm trong Inbox, vào đó ta chỉ việc click chọn vào email đó để xem.

– TẠO NHÃN VÀ LỌC MAIL – để dễ dàng xem và quản lý email.

– Sau khi đăng nhập vào webmail thành công, click chọn Settings (phía trên góc phải của cửa sổ webmail).

sgc_go_html_19a640e2
– Chọn mục Labels .

sgc_go_html_41647a93

– Để tạo 1 nhãn mới ta điền tên vào mục Create a new label rồi click chọn Create.

– Tiếp theo là Filter (lọc – đưa các email mong muốn vào Label vừa tạo).Cũng trong mục Settings ta chọn tab Filters.

sgc_go_html_m41dc9694
Phía dưới click chọn Create a new filter .

sgc_go_html_m52c60700
– Tiếp theo nhập vào các thông tin cần thiết để thiết lập 1 Filter :
+ From : nhập vào địa chỉ email – riêng từng người (hoặc nguyên cả tên domain – chung cho các email thuộc domain đó).

+ Các phần khác có thể chọn thêm

sgc_go_html_5f55ce52

– Click chọn Next Step >> để qua bước tiếp theo.

sgc_go_html_m62deaa3d

– Chọn vào các tùy chọn như trong hình hoặc các chức năng khác co ý nghĩa :

+ Skip the Inbox : bỏ qua Inbox – mail bên ngoài nhận vào sẽ chạy thẳng vào Label mà ta chỉ định chứ không nằm trong Inbox như mặt định.

+ Mark as read : đánh dấu các email đã xem.

+ Star it : gắn dấu sao trước email – cho dễ phân biệt.

+ Apply the label : chọn vào tên Label mà mình muốn đưa vào.

+ Forward it to : chuyển tiếp mail nhận vào đến 1 địa chỉ email khác.

+ Delete it : xóa email vừa nhận vào.

+ Never send it to spam : không cho đưa email đó vào mục Spam (thư rác).

+ Also apply filter to : áp dụng bộ lọc này cho các email đã có sẵn từ trước, nếu không chọn vào đây thì filter chỉ thực hiện cho các email mới gửi vào.

– Xong click chọn Create Filter để hoàn tất.

TRẢ LỜI EMAIL TỰ ĐỘNG – có ý nghĩa thông báo cho ngưới khác biết là mình đã nhận được email của ngưới đó hay truyền tải 1 thông điệp nào đó cho người khác.

Cũng ở tùy chọn Settings ta chọn mục General.

sgc_go_html_m16dda879

– Nhìn xuống phần Vacation responder đang ở tùy chọn Vacation responder off. Để sử dụng chức năng này ta chọn vào dấu chọn dòng Vacation responder on rồi nhập vào nội dung thông tin.

+ Subject : nhập vào tiêu đề

+ Message : nhập vào nội dung email trả lời tự dộng.

* CHỮ KÝ THƯ ĐIỆN TỬ – Có ý nghĩa thường cho người khác biết các thông tin khác để liên hệ với mình

– Cũng ở tùy chọn Settings ta chọn mục General.

– Nhìn xuống phần Signature đang ở tùy chọn No signature. Để sử dụng chức năng này ta chọn vào dấu chọn phía dưới rồi nhập vào nội dung thông tin.

sgc_go_html_38308bdc

– Xong click chọn Save Changes để lưu lại tất cả các thiết lập mình đã làm ở trên và sử dụng.

sgc_go_html_m6a8c5b29

Đổi password: settings (goc phai tren cua man hinh) -> accounts -> Google Account settings (ben duoi) -> Change password (nhap password hien tai va nhap password moi 2 lan)

Nếu cần hỗ trợ, hãy email cho [email protected] hay chat voi nhân viên support qua YM (bên phải màn hình) hay call 0939246247.

Chúc thành công