Search
Close this search box.

Hướng dẫn sử dụng email Horde

Sau khi đăng nhập vào horde.
Tại giao diện mặc định của Horde bạn click chọn Mail -> Inbox. Bạn sẽ nhìn thấy tất cả các email được gửi đến

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Nếu trong thư đến có file đính kèm, bạn có thể mở nó ra xem hoặc bạn cũng có thể tải nó về máy tính của mình.

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Sau đây là video tham khảo:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/horde/Viewing-an-email-via-Horde.swf

Đầu tiên bạn click chọn New Message để tiến hành tạo 1 thư mới.

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Hộp thoại Message Composition hiện ra, bạn điền đầy đủ các thông tin: địa chỉ Email cần gửi, gửi cho những người khác(nếu có) tiêu đề thư

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Nhập nội dung thư, các tệp đính kèm (nếu có).

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Cuối cùng bạn Click chọn Send Message để gửi.

Bạn tham khảo Video sau nhé

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/horde/Sending-an-email-via-Horde.swf

  • Sửa đổi các thông tin cá nhân của bạn

Đăng nhập vào Horde sau đó bạn click chọn thẻ Options -> Personal Information

Một cửa sổ mới hiện ra bạn điền: tên và địa chỉ Email của bạn vào ->Click chọn Save Options

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Bạn có thể theo dõi Videoclip sau:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/horde/Modifying-your-personal-information-in-Horde.swf

  • Thay đổi tùy chọn

Ở phần này bạn có thể tùy chỉnh về hệ thông giờ,thay đổi màu sắc cho giao diện,…
bạn hãy theo dõi đoạn video sau nhé:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/horde/Modifying-the-global-options-in-Horde.swf

  • Quản lí thư mục

Ở phần này bạn có thể tạo 1 folder,sửa, xóa 1 folder. Xóa 1 Email trong Folder
– Tạo mới 1 thư mục:
Tại mục Folder Navigator, bạn click vào nút có dạng hình tam giác màu đen xổ xuống, bạn chọn Create Folder. Sau đó nhập tên Folder và nhấn OK

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

– Thay đổi tên Folder:
Bạn click chọn Folder bất kì -> Tại mục Folder Navigator, bạn click vào nút có dạng hình tam giác màu đen xổ xuống, bạn chọn Rename Folder(s)->Sau đó nhập tên Folder mới và nhấn OK để hoàn thành.

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

– Tương tự, bạn có thể xóa Email trong Folder. Bạn chọn 1 Folder nào đó có chứa Mail. Để xóa 1 Email nào đó bạn đánh dấu check vào email đó -> đến phần menu xỏ xuống bên Messages to bạn chọn vào thư mục chứa Email cần xóa -> Move ->Purge Deleted. Done

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Bạn có thể tham khảo Video dưới đây:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/horde/Managing-folders-in-Horde.swf

  • Thiết lập bộ lọc mail

B1. Tại giao diện ban đầu, bạn click chọn Filter
Sẽ có 2 dạng. “Whilelist”(danh sách Email luôn muốn nhận) và “Blacklist”(Danh sách Email không muốn nhận).

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Bạn click chọn “Whitelist”
Bạn nhập những địa chỉ Email luôn muốn nhận vào. Sau đó bạn click vào “Save” để lưu lại

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Tương tự, bạn thao tác cho “Blacklist”

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

B3. Để tạo thêm 1 bộ lọc mới bạn click chọn “New Rule” sau đó bạn đặt tên cho bộ lọc và tinh chỉnh hay cấu hình lại.
Bạn có thể tham khảo video sau nhé:

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/horde/Setting-up-filters-in-Horde.swf

  • Quản lí các thông tin liên lạc:

Đầu tiên bạn đăng nhập vào Horde. Click vào biểu tượng Address Book -> Click New Contact. Sau đó bạn điền tên hiển thị, địa chỉ Email và bấm vào Save để lưu lại. Vậy là liên lạc mới đã được thêm vào sổ địa chỉ của bạn

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin  liên lạc bằng cách click vào Browses ->chọn vào Email mà bạn định chỉnh sửa ->Edit -> Chỉnh sửa và nhấn Save để lưu lại thay đổi.

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Bây giờ bạn có thể tạo ra 1 danh sách liên lạc mới và thêm chúng vào sổ liên lạc.

Bạn click chọn Email mà bạn cần Add vào ->tai menu xổ xuống bạn chọn My Addressbook -> Add

Bạn điền tên danh sách liên lạc mới ->OK

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Bạn cũng có thể xóa Email bất kì trong danh sách vừa tạo. Bằng cách: Click chọn tên danh sách vừa tạo -> chọn Email cần xóa ->Remove from this list ->OK

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Để xóa  tên Danh sách bất kì, ban click chọn tên danh sách đó, click Delete ->OK

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Bạn theo dõi video sau để được hiểu rõ hơn:

 http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/horde/Managing-contacts-in-Horde.swf

  • Nhập thông tin liên lạc

Đầu tiên bạn đăng nhập vào Horde -> click Address Book -> Giao diện mới hiện ra bạn click chọn Import/ Export -> Browse… để chọn file nhập vào ->Next ->Next

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Bạn hãy xem video sau để được hướng dẫn cụ thể hơn

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/horde/Importing-contacts-into-Horde.swf

  • Xuất thông tin liên lạc ra tập tin

Đầu tiên bạn đăng nhập vào Horde -> click Address Book -> Giao diện mới hiện ra bạn click chọn Import/ Export -> click Export ->Save

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Mặc đinh nó sẽ trỏ đến ngay nơi lưu tập tin đã được nhập, bạn chỉ cần click Save ->Close

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Bạn hãy xem video sau để được hướng dẫn cụ thể hơn

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/horde/Exporting-contacts-from-Horde.swf

  • Tạo công việc trong Horde

Hướng dẫn này sẽ tạo hay thêm công việc vào danh sách bạn phải làm

Sau khi đăng nhập vào Horde bạn click chọn Tasks

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Giao diện mới hiện ra bạn click vào New Task để thêm công việc  và điền theo hướng dẫn ở hình minh họa bên dưới ->Save để lưu lại

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Công việc mới đã được tạo và bạn có thể xem ở đây

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Bạn cũng có thể sửa thông tin  công việc bằng cách click chọn công việc cần sửa -> Edit ->đánh dấu check vào completed ->Save

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Tương tự để xóa 1 công việc bạn tiến hành như sau: click chọn công việc cần xóa -> Delete ->đánh dấu check vào completed ->Save

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Mời bạn xem video hướng dẫn ở đây

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/horde/Managing-tasks-in-Horde.swf

  • Quản lí các sự kiện lịch

B1. Sau khi bạn đăng nhập Horde. Bạn click chọn Calendar

B2.Một giao diện lịch hiện ra, chúng ta có thể xem theo định dạng ngày, tuần, tháng hoặc năm. Ở đây chúng ta đang xem lịch theo định dạng tháng

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

B3. Bạn có thể thêm sự kiện bằng cách click vào New Event -> Bạn sẽ nhập tiêu đề cho sự kiện, sau đó bạn click vào Descriptons để nhập mô tả nội dung cho sự kiện  -> Save Event để lưu lại.

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

B4. Bạn xem sự kiện mới đã được tạo ở đây

Và bạn cũng có thể sửa sự kiện bằng cách click vào biểu tượng cây bút chì hay xóa bằng cách click vào biểu tượng dấu chéo đỏ

Huong dan su dung email Horde
Hướng dẫn sử dụng email Horde

Sau đây là videoclip hướng dẫn

http://tutor.sgcvn.com//videos/email/webmail/horde/Managing-calendar-events-in-Horde.swf