Hứơng dẫn sử dụng FTP bằng FILEZILLA

FTP – File Tranfer Protocol – Giao thức truyền dữ liệu.

Để sử dụng giao thức FTP có nhiều cách và nhiều phần mềm hỗ trợ khác nhau.Trong hướng dẫn này mình đề cập đến phần mềm File Zilla, ưu điểm là miễn phí, ổn định, dễ sử dụng,….Trước tiên bạn download phần mềm về cài đặt theo địa chỉ :

https://www.ohloh.net/projects/filezilla/download?filename=FileZilla_3.2.2.1_win32-setup.exe

Sau khi cài đặt, chạy chương trình ta có giao diện sử dụng chương trình như hình bên dưới.

25-su-dung-ftp-bang-filezilla_html_m491b38601

Click chọn File—Site Manager…để vào phần quản lý account FTP.

25-su-dung-ftp-bang-filezilla_html_433530a42

Để tạo kết nối mới (cho lần đầu tiên) ta click chọn New Siterồi đặt tên gợi nhớ cho dễ phân biệt, quản lý (nếu có nhiều tài khoản FTP). Như ví dụ ở trên có tên là FTP GIAVIP.

Tiếp theo điền các thông số FTP của host để kết nối , RẤT QUAN TRỌNG.

25-su-dung-ftp-bang-filezilla_html_m58df1c8b2

Host : ftp.yourdomain.com

Port : 21

Logontype : Account

User : nhập vào user FTP account mà admin hoặc nhà cung cấp dịch vụ hosting cấp cho bạn

Password : nhập vào password tương ứng của account FTP trên

Account : đặt tên gợi nhớ, điền gì cũng được.

Xong click chọn OK để lưu lại và thoát ra.Tiếp theo vào lại File—Site Manager…chọn kết nối vừa mới tạo rồi click Connect để kết nối với hosting.

25-su-dung-ftp-bang-filezilla_html_10db8ac82

Nếu kết nối thành công sẽ có thông báo như hình bên dưới.Nếu không kiểm tra lại thông tin rồi thử lại.

25-su-dung-ftp-bang-filezilla_html_37105c43

Khi kết nối thành công chương trình sẽ có 2 phần trái phải đại diện cho việc dữ liệu ở 2 nơi – máy tính (cửa sổ trái) và host (cửa sổ phải, trên internet).

25-su-dung-ftp-bang-filezilla_html_77f7a9fd

Muốn đưa dữ liệu nào đó (file, folder) từ máy tính lên Host ta click phải chuột chọn vào dữ liệu đó trên máy tính rồi click chọn Upload.Đợi 1 thời gian (tùy dữ liệu nhiều hay ít mà thời gian này chậm hoặc nhanh) sẽ thấy dữ liệu mình muốn đưa lên đã ở trên phần Host.

25-su-dung-ftp-bang-filezilla_html_293dbf01

Tương tự để lấy dữ liệu trên Host về máy tính (download) thì ta ta chọn các dữ liệu trên phần Host, click chuột phải rồi chọn Download.

25-su-dung-ftp-bang-filezilla_html_11c571f2

Xem thêm video cách sử dụng FTP bằng giao thức web tại : http://www.demodemo.com/1/tutorials/cpanel_x3_filemanager.htm

Chúc thành công.