Search
Close this search box.

Hướng dẫn quản lý tập tin – File Manager

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “File Manager ”

Bước 2. Giao diện File Manager Directory Selection hiện ra, bạn đánh dấu chọn vào Web root(public_html/www), đánh dấu check vào “Show Hidden File (dotfiles) ->Go

Bước 3. Tại đây bạn có thể Upload, Download, Copy, Delete, Rename,…

Mời bạn xem video hướng dẫn tại đây:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Using-file-manager.swf

Chúc bạn thành công !