Hướng dẫn khai báo mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007

Bước 1: Mở MicrosoftOutlook2007(MO) — > chọn Tools —- > Account Settings

Huong dan khai bao mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007
Hướng dẫn khai báo mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007

Bước 2: chọn “New” để tạo email account.

Bước 3: Click chọn vào “ Manually configure server ….” — > sau đó chọn Next

Huong dan khai bao mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007
Hướng dẫn khai báo mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007
Huong dan khai bao mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007
Hướng dẫn khai báo mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007

Bước 4: Click chọn vào “Internet Email— > sau đó chọn “ Next “

Bước 5: Khai báo thông tin email:

– User  Information : điền tên & email

– Server  Information: Chọn giao thức POP3 sau đó khai báo incoming & outcoming mail

– Login Information : điền username & password

– Tiếp chọn vào ô “ More Settings… “

Huong dan khai bao mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007
Hướng dẫn khai báo mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007

Bước 6: Di chuyển qua tab “ Outgoing Server “ — > đánh chọn vào “ My Outgoing server requires .. “

Bước 7: Di chuyển qua tab Advanced

– Đánh chọn vào “ This server requires …” POP3 110 sẽ đổi thành 995

– Chọn “Use the following type…” — > chọn SSL

– Sữa  “Outgoing Server” : 25 thành 465

– Sau cùng bấm chọn vào nút “ OK “

Bước 8: Kiểm tra xem email account của bạn đã được cài đặt đúng hay chưa
Click chọn vào “ Test account Settings… “
Sau khi nhận được thông báo Send/Receve — > Completed

Huong dan khai bao mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007
Hướng dẫn khai báo mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007


Bước cuối:
Chọn Finish — > đóng cửa sổ “ Close “ — > Sau cùng bạn bấm vào nút  Send/Receve

Huong dan khai bao mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007
Hướng dẫn khai báo mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007
Huong dan khai bao mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007
Hướng dẫn khai báo mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007
Huong dan khai bao mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007
Hướng dẫn khai báo mail SGC Go trong Microsoft Outlook 2007

Chúc bạn thành công!