Hướng dẫn đổi password email account

email account – Đầu tiên đăng nhập vào webmail (xem thêm ở mục 1.1 Sử dụng webmail).Sau khi đăng nhập thành công vào giao diện webmail ta click chọn Change Password.

14-doi-password-email-su-dung-webmail_html_m4d338b57

Cửa sổ đổi password hiện ra, nhập vào các thông tin cần thiết :

New Password : nhập vào password mới cần đổi.

New Password (again) : nhập vào password mới lần nữa để xác nhận.

Click chọn Change để thực hiện.

14-doi-password-email-su-dung-webmail_html_m70144750

Nếu thực hiện thành công sẽ có thông báo hiện ra như hình bên dưới.

14-doi-password-email-su-dung-webmail_html_62f84292

Chúc thành công.