Search
Close this search box.

Hướng dẫn chuyển hướng tên miền URL – redirect

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Redirect”

Bước 2. Một giao diện mới hiện ra bạn chọn tên miền mà bạn đang sử dụng, chọn tên miền cần chuyển hướng, đồng thời bạn đánh dấu “check” vào Wild Card Redirect ->Click “Add” để hoàn thành.

Sau đây là video tham khảo

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Creating-a-URL-redirect.swf