Hướng dẫn chuyển Email (mesage) từ chương trình Microsoft Outlook sang Outlook Express

Hướng dẫn chuyển Email (mesage) từ chương trình Microsoft Outlook sang Outlook Express

Đầu tiên bạn mở chương trình OE lên. Vào File—>Import—>Messages…

 

Huong dan chuyen Email (mesage) tu chuong trinh Microsoft Outlook sang Outlook Express
Hướng dẫn chuyển Email (mesage) từ chương trình Microsoft Outlook sang Outlook Express

Trong hộp thoại Outlook Express Import tìm và chọn vào dòng Microsoft Outlook, click chọn Next >> .

Huong dan chuyen Email (mesage) tu chuong trinh Microsoft Outlook sang Outlook Express
Hướng dẫn chuyển Email (mesage) từ chương trình Microsoft Outlook sang Outlook Express

Trong Profile Name chọn Outlook , OK.

Huong dan chuyen Email (mesage) tu chuong trinh Microsoft Outlook sang Outlook Express
Hướng dẫn chuyển Email (mesage) từ chương trình Microsoft Outlook sang Outlook Express

Hộp thoại mới hiện ra, click chọn All Folders ––> Next > .

 

Huong dan chuyen Email (mesage) tu chuong trinh Microsoft Outlook sang Outlook Express
Hướng dẫn chuyển Email (mesage) từ chương trình Microsoft Outlook sang Outlook Express

Quá trình Import sẽ bắt đầu thực hiện, bạn chỉ việc đợi đến khi hoàn tất. Chúc thành công.