Search
Close this search box.

Hướng dẫn cập nhật thông tin liên lạc

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Update Contact Info”

Huong dan cap nhat thong tin lien lac
Hướng dẫn cập nhật thông tin liên lạc

Bước 2. Giao diện Contact Infomation & Preferences hiện ra bạn điền email của bạn vào và đánh dấu check vào 3 mục như hình vẽ -> Save

Huong dan cap nhat thong tin lien lac
Hướng dẫn cập nhật thông tin liên lạc

Chúc bạn thành công !

Sau đây là video hướng dẫn:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Updating-your-contact-information-in-cPanel.swf