Hướng dẫn cài mail trong Windows Mail của Windows Vista

Khởi động phần mềm Windows Mail, vào menu Tools – Accounts… để mở cửa sổ Internet Accounts

Huong dan cai mail trong Windows Mail cua Windows Vista
Hướng dẫn cài mail trong Windows Mail của Windows Vista

– Chọn nút Add ở góc phải, phía trên.

Huong dan cai mail trong Windows Mail cua Windows Vista
Hướng dẫn cài mail trong Windows Mail của Windows Vista

– Trong mục Select Account Type, chọn E-mail Account rồi nhấn Next.

Huong dan cai mail trong Windows Mail cua Windows Vista
Hướng dẫn cài mail trong Windows Mail của Windows Vista

– Nhập họ tên cần hiển thị , Nhấn Next

Huong dan cai mail trong Windows Mail cua Windows Vista
Hướng dẫn cài mail trong Windows Mail của Windows Vista

– Nhập địa chỉ email rồi nhấn Next.

Huong dan cai mail trong Windows Mail cua Windows Vista
Hướng dẫn cài mail trong Windows Mail của Windows Vista

– Chọn kiểu server là POP, nhập địa chỉ máy chủ email.
Lưu ý: Chọn “Out going server requires authentication”, nếu không chọn mục này, email có thể không gởi đi được.

Huong dan cai mail trong Windows Mail cua Windows Vista
Hướng dẫn cài mail trong Windows Mail của Windows Vista

–  Mục E-mail username, nhập đầy đủ địa chỉ email password
– Sau đó nhấn Next.

Huong dan cai mail trong Windows Mail cua Windows Vista
Hướng dẫn cài mail trong Windows Mail của Windows Vista

– Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt
Nhấn Close để đóng cửa sổ Internet Accounts, hoặc chọn Account và nhấn nút “Properties” để kiểm tra / thay đổi thông số khi cần.

Huong dan cai mail trong Windows Mail cua Windows Vista
Hướng dẫn cài mail trong Windows Mail của Windows Vista