Hướng dẫn cài đặt Cron Job

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Cron jobs”

Huong dan cai dat Cron Job
Hướng dẫn cài đặt Cron Job

Bước 2. Giao diện Cron jobs hiện ra bạn chọn Standard

Huong dan cai dat Cron Job
Hướng dẫn cài đặt Cron Job

Bước 3. Bảng Standard Cron Manager hiện ra bạn điền vào các thông tin: email của bạn, định thời gian chạy. Sau đó bạn click ” Save Crontab”

Huong dan cai dat Cron Job
Hướng dẫn cài đặt Cron Job

Chúc bạn thành công

Sau đây là video hướng dẫn:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Setting-up-a-cron-job.swf