Search
Close this search box.

Hai cách nhúng 1 video youtube hay Vimeo vao WP

Bạn làm như  sau: (xem hình dưới)

Cách 1: Đây là các chèn video thông thường, khi kết thức video sẽ hiển thị các video “tiến cử” thuộc lĩnh vực đó.

Mở đoạn film trên youtube mà bạn muốn sử dụng, sau đó click share -> copy &  paste vào bài post hay page trong WP.

Nhúng video vào WordPress

Cách 2: Đây là cách chèn video mà khi chạy hết đoạn video sẽ không hiển thị các video quảng cáo “tiến cử” của youtube.

Mở đoạn film trên youtube mà bạn muốn sử dụng, sau đó click share -> embed -> copy &  paste đoạn code hiển thị sau khi check vào ô như hình vẽ bên dưới vào bài post hay page trong WP.

Chúc bạn thành công!