Search
Close this search box.

Google thêm nhãn App Privacy cho Gmail

Một động thái khá bất ngờ là Google đã âm thầm thêm nhãn App Privacy cho ứng dụng Gmail, đánh dấu ứng dụng đầu tiên trong số các ứng dụng chính của mình nhận được thông tin chi tiết về quyền riêng tư ngoài YouTube.

Nhãn App Privacy đã được thêm vào ứng dụng Gmail trên App Store
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù thông tin về App Privacy xuất hiện với Gmail nhưng Google vẫn chưa phát hành bản cập nhật cho ứng dụng Gmail. Đã 2 tháng kể từ lần cuối ứng dụng Gmail được cập nhật.

Apple từ tháng 12 đã thực thi việc thêm một nhãn có tên là App Privacy vào bên trong trang nội dung của các ứng dụng có mặt trên cửa hàng App Store của mình, nhãn này sẽ hiển thị các danh mục riêng tư mà ứng dụng sẽ sử dụng từ thiết bị của người dùng. Nhưng Google có vẻ chậm trễ trong việc áp dụng chính sách mới này. Vào đầu tháng 1, Google cho biết họ sẽ thêm nhãn App Privacy vào danh mục ứng dụng của mình nhưng đến ngày 20.1, hầu hết ứng dụng vẫn không có sự thay đổi.

Một điều khá khó hiểu là Google đã thêm nhãn App Privacy cho các ứng dụng như YouTube và một số ứng dụng nhỏ hơn của hãng, nhưng đối với các ứng dụng chính như Google Search, Google Photos và Google Maps thì không có động tĩnh gì. Gmail là ứng dụng chính đầu tiên của Google có tính năng này trên App Store.

Gmail đã có nhãn App Privacy, chúng ta có thể sớm thấy thông tin được cung cấp cho các ứng dụng khác và Google có thể tiếp tục các bản cập nhật thường xuyên được cung cấp cho các ứng dụng iOS trước khi Apple triển khai các quy tắc mới.

NGUỒN : THANH NIÊN