Search
Close this search box.

Google sử dụng Rss để index link của website

Google su dung Rss de index link cua website
Google sử dụng Rss để index link của website

Rss Feed MeNghe thì có vẻ là vô lý khi Google sử dụng chính giao thức tin nhanh Rss để đánh chỉ mục cho những link mới trong website, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Đây không phải là một tin mới cho lắm, khi mình đã nhận được thông tin này qua các blog SEO nổi tiếng khá lâu, nhưng mình thất sự bất ngờ khi qua một lần kiểm tra Google webmaster tools của mình thì thấy Google có liệt kê đường link Rss Feed của mình cùng chức năng với  …. sitemap.

Quay trở lại phân tích một chút về cách làm sitemap cho website. Thực ra sitemap cho website cũng cùng 1 chuẩn so với RSS, vì cấu trúc xml của sitemap cũng sử dụng chuẩn Rss 2.0 để làm nền tảng. Nói cách khác sitemap là một công rss rút gọn bớt chức năng hiển thị thông tin cho người dùng mà chỉ còn tồn tại chức năng hiển thị cho spyder của các search engine.

Google su dung Rss de index link cua website
Google sử dụng Rss để index link của website

Su thế là điều mà Google phải chạy theo khi sử dụng luôn cả Rss để đánh chỉ mục cho các trang web, đơn giản việc cập nhận sitemap phụ thuộc hoàn toàn vào thông số thời gian change frequency mà các webmaster gáng cho sitemap khi tiến hành cấu hình. Ngược lại trang tin nhanh Rss thì được cập nhật ngay lập tức khi website có tin mới được đăng. Và với việc các đại gia trong lĩnh vực tim kiếm đang tập trung nhiều vào việc khai thác mảng tìm kiếm thời gian thực thì việc Google tận dụng luôn công cụ Rss của website là điều hoàn toàn dễ … thông cảm.