Gmail Backup sao lưu an toàn tài khoản Gmail

Cũng như dữ liệu khác trên máy tính, các tài liệu, tin nhắn hay thư từ trong tài khoản Google mail (Gmail) của bạn cũng cần được sao lưu. Một trong những cách sao lưu hay phục hồi dễ dàng và tiện lợi nhất là dùng chương trình Google mail Backup.

g-backup
Giao diện Gmail Backup

Để sao lưu tài khoản Google mail, bạn hãy thực thi chương trình, sau đó nhập các thông tin sau: Google mail login (địa chỉ Gmail đầy đủ cần sao lưu), Gmail password (mật khẩu hộp thư), Backup folder (thư mục chứa bản sao lưu), Since date (ngày đầu tiên), Before date (ngày sau cùng cần sao lưu), nếu bạn chọn Newest emails only thì chỉ sao lưu các dữ liệu trong ngày hiện tại. Sau cùng bạn bấm Backup để sao lưu. Trong khi sao lưu bạn có thể bấm Stop để huỷ bỏ.

Nếu sau này muốn phục hồi dữ liệu vào tài khoản Google mail (bạn có thể dùng bất cứ tài khoản Google mail nào khác) thì cũng nhập các thông tin như trên rồi bấm Restore để phục hồi là xong.

Chương trình có phiên bản 0.104, tương thích với hệ điều hành Windows XP/Vista, tải miễn phí tại đây, dung lượng 4,35MB.