Không có server nào có thể chạy liên tục, nhưng email là rất quan trọng với doanh nghiệp .  Mô hình dịch vụ MX backup email vừa có tính tiết kiệm và vừa ngăn ngừa được tình trạng mất email khi có sự cố xảy ra với mail server chính (server down).

Cách email được gửi tới mail server

Khi 1 email được gửi tới người nhận, email server sẽ tìm xem server nào đang chịu trách nhiệm nhận mail cho domain tương ứng bằng cách sử dụng DNS MX record. MX record xác định server nào sẽ nhận email cho domain. Mỗi MX record sẽ được cho một mức độ ưu tiên, số nhỏ nhất là mail server chính (primary mail server). Mail server chính sẽ chịu trách nhiệm giao mail tới mailbox của user thích hợp.

Việc giao mail sẽ được giao cho mail server chính , nếu mail server chính không truy cập được (down, bị sự cố offline) thì email được giao cho mail server thứ hai với MX record cao hơn, nếu mail server thứ hai down thì email sẽ giao cho server với MX record cao hơn tiếp.

Cách dịch vụ MX backup email làm việc

mo hinh dich vu mx backup

Dịch vụ MX DNS  back-up email cung cấp truy cập tới  enterprise email server  làm cho dịch vụ hoàn toàn tin cậy. Nếu mail server của bạn không thể truy cập, thì email của bạn sẽ được gửi tới Enterprise Back-up email server của Dịch vụ MX DNS. Một khi email tới server này, nó sẽ sẽ được lưu, xếp hàng và nỗ lực giao email tới mail server chính (primary mail server )của bạn . Khi mail server chính online lại, các email đã xếp hàng được giao tức thì tới mail server chính này. Mail server của Dịch vụ MX backup sẽ tiếp tục nỗ lực giao tới mail server chính trong vòng 14 ngày hay cho tới khi nào nó online lại.

 

Quota và giới hạn:

  • Mỗi domain được phép 1GB email hay 100.000 messages xếp hàng.
  • Mỗi domain được phép transfer 10GB email mỗi tháng

Chi phí:

  • Setup: 500.000VND (miễn phí cho khách hàng đang sử dụng hosting tại SGC)
  • Hàng năm: 1.260.000VND/năm/ domain

Nếu cần tư vấn thêm, vui lòng liện hệ: [email protected] , 0939246247