Search
Close this search box.

Datacenter CA bi sự cố với network

Server 205.209.134.39 va 205.209.145.232 đặt tại Datacenter ở Cali Market Post Tower (MPT) không truy cập được tại thời điểm này (17h10 ngày 17/10/07)) do lỗi Network của Datacenter. Khi nào có thông tin  vấn đề này được giải quyết hay có thông tin thêm về lý do xảy sự cố này, chúng tôi sẽ cập nhật.

Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách SGC

Vào lúc 19h45, network của datacenter đã họat động trở lại. Việc truy cập vào web va email đã trở lại bình thường.

Theo thông tin từ MPT thì do họ thay 1 router (không thông báo trước), sau khi thay xong thì phát sinh một số vấn đề khác.