Đặt mật khẩu cho thư mục

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho thư mục:
Bước 1: Login vào Cpanel,tại giao diện chính của Cpanel  bạn di chuyển đến phần và  click  vào “Password Protect Directories”


Sẽ có 1 bảng thông báo “Password Protect Directories Directory Selection” hiện ra, bạn click go để tiếp tục

Bước 2 : Tiến hành giới hạn quyền truy cập vào thư mục

Chọn thư mục cần giới hạn truy cập
Check vào “Password protect this directory” và đặt tên hiển thị cho thư mục. Sau đó Click “Save” để lưu lại


Để add thêm user vào quyền truy cập thư mục ta đến phần “Create User” và làm theo hình minh họa

Sau đây là Video hướng dẫn: http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Password_protecting-a-directory.swf

Chúc bạn thành công !