Dịch vụ backup email

Bạn có email server của chính mình?

Bạn có quan tâm tới việc mất email khi mail server của mình bi offline?

Email server của bạn không chắc tin cậy và không chắc làm việc 24/7?

Hãy bắt đầu sử dụng dịch vụ backup email của SGC

Khi mail server của bạn không thể truy cập, bạn có nguy cơ mất các email giá trị. Việc mất các email này có thể dẫn đến mất các cơ hội kinh doanh. Bạn có thể phòng ngừa việc này với dịch vụ Backup Mail.

Cách nó làm việc:
Khi 1 email được gửi tới người nhận, mail server sẽ tìm server nào đang quản lý email bằng cách nhìn vào DNS MX records. MX records sẽ xác định các server nào sẽ nhận email cho 1 domain đó. Mỗi MX record sẽ được cho 1 mức độ ưu tiên, mức thấp nhất sẽ được ưu tiên trước. Mail server đó sẽ chịu trách nhiệm giao email tới mailbox của người sử dụng phù hợp.

Email sẽ được giao tới mail server ưu tiên nhất, nếu mail server này không thể tiếp xúc (do offline) thì email sẽ được nỗ lực giao tới mail server thứ hai với mức MX record cao hơn,… Nếu mail server không thể tiếp xúc được thì email sẽ được xếp hàng hay trả lại cho người gửi Việc này có thể làm mất cơ hội kinh doanh.

Backup Mail Service:

Dịch vụ backup mail sẽ cho bạn thêm 1 mail server để dự phòng cho trường hợp mail server của bạn offline. Nếu mail server của bạn bị sự cố, thì email của bạn sẽ được gửi tới Backup Mail server của SGC, các email này sẽ nằm trong hàng chờ và tiếp tục kiểm tra email của bạn đã online và họat động trở lại chưa, nếu rồi thì Backup Mail server của SGC sẽ nỗ lực giao tất cả các email nằm trong hàng chờ tới Mail server của bạn.

Dịch vụ email backup sẽ được tung ra thị trường vào đầu tháng 8/2007. Các khách hàng sử dụng gói dịch vụ của SGC có giá trị từ 10 USD trở lên sẽ được sử dụng miễn phí (bạn phải yêu cầu). Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ này, hãy liên hệ với chúng tôi: [email protected] , tel: (08)5174010

 Mô hình họat động:

Mail host chính bị down

dich vu backup email
Dịch vụ backup email

Email sẽ được giao tới Mail server Backup MX và xếp hàng đợi tại đây:

backup email
Backup email

Sau khi mail server chính họat động trở lại, email được giao từ Mail server backup tới mail server chính, và được lưu trữ vào trong mail box của user.

luu tru vao trong mail box cua user
Lưu trữ vào trong mail box của user