SGC Go

Dịch vụ thế giới G

Google đóng vai trò ngày càng quan trọng với các cá nhân và doanh nghiệp. SGC là một đơn vị hỗ trợ (trực tiếp và từ xa) tin

SGC Go dịch vụ “tất cả trong một” – Hosting

Hệ thống mail cá nhân bạn đang sử dụng vẫn không đủ sức đáp ứng nhu cầu lưu chuyển thông tin của bạn. Vấn đề thường gặp là thông tin bị thất lạc; phải cài phần mềm ứng dụng thêm nếu muốn chat, call…

Email 10 điểm!

Ngày nay, không ai vào Internet mà không sử dụng email. Có thể nói, ứng dụng phổ biến nhất mà mọi người khi sử dụng Internet là email.