Email

Hướng dẫn đổi password email account

Đầu tiên đăng nhập vào webmail (xem thêm ở mục 1.1 Sử dụng webmail).Sau khi đăng nhập thành công vào giao diện webmail ta click chọn Change Password.

Hướng dẫn sử dụng Webmail

Để đăng nhập vào Webmail ta mở trình duyệt web lên và gõ vào trong Address yourdomain/webmail . Ví dụ, để đăng nhập vào hộp mai trong domain maytinh.net ta gõ vào maytinh.net/webmail/

Lọc Email trong Outlook Express

Chọn Email Spam như hình trên , click phải chuột chọn Properties : bạn sẽ biết được Email người gửi.
Sau đó bạn chọn Tools /Message Rules/Mail :

Email trong Outlook Express – Hướng dẫn khai báo

99% các vấn trục trặc không nhận được email từ các chương trình chack mail client là do cài đặt không chính xác các thông số trong chương trình email client đó. Ở đây hướng dẫn cách thiết lập để sử dụng mail trong OE (Outlook Express)

Webmail – Hướng dẫn sử dụng

Để đăng nhập vào Webmail ta mở trình duyệt web lên và gõ vào trong Address yourdomain/webmail . Ví dụ, để đăng nhập vào hộp mai trong domain maytinh.net ta gõ vào maytinh.net/webmail/