Cpanel

Thay đổi Style cho Cpanel

Bạn cảm thấy nhàm chán về style mặc định của Cpanel? Bạn muốn thay đổi phong cách của mình? Bạn có muốn thay đổi style

Hứơng dẫn sử dụng FTP bằng FILEZILLA

Để sử dụng giao thức FTP có nhiều cách và nhiều phần mềm hỗ trợ khác nhau.Trong hướng dẫn này mình đề cập đến phần mềm File Zilla, ưu điểm là miễn phí, ổn định, dễ sử dụng,….Trước tiên bạn download phần mềm về cài đặt theo địa chỉ :

Email – Lọc spam (hạn chế email rác)

Để sử dụng tính năng này, đầu tiên đăng nhập vào trình quản lý Hosting Cpanel (xem cách đăng nhập ở phần đầu của mục 1.3 Huong dan tao email account).

Hướng dẫn đổi password ftp account (Email)

Đầu tiên bạn Login vào trình quản lý Cpanel (xem cách login vào Cpanel ở phần đầu của mục 1.3 Huong dan tao email account ), chọn FTP Accounts.Tìm đến phần Account Management và chọn User Account FTP muốn đổi password, tìm đến cột FUNCTIONS rồi chọn Change Password tương ứng.

Hướng dẫn tạo FTP account (Email)

Đầu tiên bạn Login vào trình quản lý Cpanel (xem cách login vào Cpanel ở phần đầu của mục 1.3 Huong dan tao email account ), chọn FTP Accounts.

Hướng dẫn tạo Sub – domain

Bước 1: login vào controlpanel cpanel —– > tìm đến mục domains—— >Chọn Sub Domains —- > gõ vào domain bạn muốn add vào ô textbox trong mục “Subdomain” (subdomain.domainname.com)

Hướng dẫn tạo Packed- Domain

Bước 1: login vào controlpanel cpanel —– > tìm đến mục domains—— >Chọn Packed Domains —- > gõ vào domain bạn muốn add vào ô textbox trong mục “Create a New Parked Domain”

Hướng dẫn tạo addon – domain

+ Bước 1: Bạn login vào controlpanel cpanel —– > tìm đến mục domains—— >Chọn Addon Domains —- > gõ vào domain bạn muốn add vào ô textbox trong mục “New Domain Name”

Hướng dẫn tạo email account

Mở trình duyệt web lên , nhập vào thanh address đia chỉ theo cú pháp http://yourdomain.com/cpanel .Như ví dụ ở hình bên dưới của tôi là cho domain promindvn.com

Hướng dẫn sử dụng CPANEL

Truy cập vào Cpanel ta mở trình duyệt web lên và gõ vào thanh Address của trình duyệt theo cú pháp domain/cpanel. Ví dụ để truy cập vào Cpanel của maytinh.net ta gõ vào maytinh.net/cpanel . Một thông báo như hình 1 hiện ra, bạn cần nhập vào user và password mà người quản trị Server cấp cho bạn.