Search
Close this search box.

Cập nhật website nhanh, chính xác với Open DNS

Sử dụng dịch vụ open DNS để tăng tốc mở website và cải thiện bảo mật khi lướt web. Xem giới thiệu dịch vụ và cách thực hiện ở đây: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In…9&ChannelID=16
Ngoài ra để xoá Cache cũ trên máy tính thì bạn làm như sau: start -> run -> cmd :  ipconfig /flushdns .

Để xoá cached lưu trên server của openDNS, ta truy cập vào link http://www.opendns.com/support/cache/ để CacheCheck mới. Trong phần Enter a domain name to check:nhập vào domain cầm kiểm tra.

Cap nhat web nhanh

Trong phần Enter the code:hập vào các ký tự xác thực hiện lên trong hình rồi click Ckeck thí domain để thực hiện. Xem kết quả.