Các phím tắt mới trong Windows 7

Windows 7 chứa một loạt phím shortcut mới để người sử dụng nhanh chóng chuyển đổi giữa các ứng dụng, di chuyển cửa sổ trong khuôn khổ màn hình, phóng to, thu nhỏ kích thước…

Phím tắt quản lý Windows
Win + Home     Thu nhỏ tất cả cửa sổ, trừ cửa sổ đang sử dụng.
Win + Space     Biến các cửa sổ trở nên trong suốt để có thể thấy desktop.
Win + Mũi tên lên     Phóng to cửa sổ.
Shift + Win +
Mũi tên lên     Chỉnh tối đa kích thước cửa sổ theo chiều dọc.
Win + Mũi tên xuống     Thu nhỏ cửa sổ.
Win + Mũi tên phải/trái     Chuyển cửa sổ về nửa bên phải hoặc trái màn hình.
Shift + Win + Mũi tên phải/trái     Chuyển sang màn hình phải/trái.
Kéo cửa sổ lên trên cùng     Phóng to cửa sổ.
Kéo cửa sổ sang trái/phải     Chỉnh cửa sổ có kích cỡ bằng nửa màn hình.
Lắc cửa sổ     Thu nhỏ các cửa sổ trừ cửa sổ đang sử dụng.
Click đúp viền trên cửa sổ     Phóng to cửa sổ theo chiều dọc.

Video trình diễn một số phím tắt

Phím tắt Taskbar

9
Win + số (1-9)     Mở ứng dụng nằm theo thứ tự trong taskbar hoặc chuyển sang ứng dụng đó.
Ctrl + Win + số (1-9)     Duyệt qua các cửa sổ đang mở của ứng dụng nằm trong taskbar (theo thứ tự).
Alt + Win + số (1-9)     Mở Jump List của ứng dụng trong taskbar (theo thứ tự)
Win + T     Duyệt các item trong taskbar.
Win + B     Chuyển đến các icon System Tray
Shift + bấm chuột phải vào một phím taskbar     Hiển thị menu của chương trình.

Một số phím tắt khác

10
Ctrl + Shift + N     Tạp một folder mới trong Windows Explorer.
Alt + Mũi tên lên     Di chuyển lên một thư mục.
Alt + P     Mở/ẩn bảng duyệt trước (preview) trong Windows Explorer.
Win + P     Điều chỉnh chế độ máy chiếu.
Win + dấu +/-     Phóng to, thu nhỏ.
Win + G     Duyệt các Windows Gadgets trên màn hình.
Win + L     Khóa máy.
Win + Tab     Chuyển giao diện desktop thành 3D.

Nguồn  VnExpress