Bốn cách IPv6 “cứu vớt” Internet

Thế giới đã gần hết địa chỉ IP (hay ít nhất là gần hết địa chỉ IPv4 mà các nhà quản trị CNTT và người dùng quen thuộc). Nhưng, thật may là IPv6 đã xuất hiện.

Để giải quyết các vấn đề với giao thức IP đang sử dụng hiện nay (IPv4), và để thêm các tính năng nhằm cải tiến giao thức cho tương lai, IETF (Internet Engineering Task Force – Nhóm công tác kỹ thuật Internet) đã giới thiệu IPv6 (Internet Protocol version 6 – Giao thức Internet phiên bản 6). Hãy xem xét một số cách mà IPv6 sẽ đến để giải thoát và cứu nguy cho Internet.

Bon cach IPv6 “cuu vot” Internet
Bốn cách IPv6 “cứu vớt” Internet

1. Thêm địa chỉ. IPv6 sử dụng địa chỉ 128-bit thay vì địa chỉ 32-bit như hiện tại, cho phép tăng số các địa chỉ IP có sẵn lên theo hàm mũ.

Với 32-bit, IPv4 chỉ cho phép khoảng 4,3 tỷ địa chỉ IP. Vì mỗi thiết bị có kết nối web – máy chủ, máy tính để bàn, MTXT, điện thoại thông minh, máy tính bảng,… – đều phải có địa chỉ IP, và kể từ khi web bùng nổ ở các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, thế giới đang nhanh chóng tiến tới điểm cuối của các địa chỉ IPv4 sẵn có. Với 128-bit để sử dụng cho việc tạo các địa chỉ duy nhất, IPv6 có khả năng tạo được số địa chỉ IP vượt xa nhu cầu của Internet và các thiết bị được kết nối web ngày nay.

2. Tương thích ngược. IPv6 tương thích ngược với IPv4 nên các mạng khác nhau hoặc các nhà sản xuất phần cứng có thể chọn để nâng cấp vào những thời điểm khác nhau mà không làm gián đoạn dòng chảy hiện tại của dữ liệu trên Internet. Do sự phụ thuộc của thế giới vào Internet và web cho tin tức, thương mại, an toàn công cộng, an ninh quốc gia…, đây là một tính năng quan trọng của IPv6. Cuối cùng, tất cả thiết bị IPv4 sẽ được thay thế và IPv6 sẽ là giao thức địa chỉ duy nhất được sử dụng. Tuy nhiên, có thể phải mất hàng thập kỷ, do đó, tính tương thích ngược sẽ rất quan trọng cho tương lai.

3. Bảo mật tốt hơn. IPv6 được thiết kế với định hưỡng rõ cho việc mã hoá và xác thực. IPsec là một thành phần bảo mật tùy chọn của IPv4, nhưng trong IPv6 là bắt buộc. Với IPsec, mỗi gói dữ liệu sẽ được mã hóa và xác thực, làm cho nhiều vụ tấn công gây rắc rối trên Internet ngày nay không thể xảy ra (hoặc ít nhất là khó khăn hơn đáng kể).

4. Hiệu năng tốt hơn. Nhiều thay đổi đã được thực hiện cho cách các gói tin IP và phần đầu (header) được hình thành, do đó IPv6 sẽ tăng hiệu năng, độ tin cậy cho các thiết bị chia sẻ Internet, VoIP và video trực tuyến.

Bạn có thể tham khảo thêm IPv6 tại bản in Thế Giới Vi Tính – PC World Vietnam A tháng 6/2010, trang 102 hoặc qua epaper.pcworld.com.vn.

nguồn: pcworld.com.vn