Barcamp lần 4: Sống đơn giản là hạnh phúc ?

Sống đơn giản là hạnh phúc ?

  1. Theo bạn câu nói đó đúng hay sai?
  2. Như thế nào là đúng và như thế nào là sai ?
  3. Sống đơn giản là sống như thế nào ?
  4. Như thế nào là hạnh phúc?
  5. Bạn, chúng ta có thể sống đơn giản không?
  6. Trong lúc kinh tế VN và TG đang gặp nhiều khó khăn, bạn có dư định gì để sống đơn giản không?
  7. ….

Hội thảo sẽ diễn ra tại văn phòng SGC vào sáng thứ bảy (20/12/2008)  , thân mời các bạn nhiệt tình tham gia nhằm làm cuộc sống tốt đẹp hơn.