Báo lỗi 554 khi gởi email

Hỏi: Sau khi tôi gởi email đến một địa chỉ nào đó, tôi nhận được email trả về báo lỗi như sau:
Subject: Mail delivery failed: returning message to sender
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

554 Access Denied

Trả lời: Lỗi thông báo trên do khi gởi email đi chưa được chứng thực. Để khắc phục lỗi trên bạn làm như sau :

Trên thanh menu bạn chọn Tool —- > Accounts — > qua tab “ Mail” — > Email account (mail.abc.com)  —– > Properties — > qua tabServer — > đánh chọn vào ô “ My server requires authentication”. (hình minh họa bên dưới)

554-access-denied