Search
Close this search box.

Báo lỗi 550 khi gửi mail

png-errorHỏi ?

Khi tôi gửi mail đi đến 1 địa chỉ nào đó thì sau khoảng 1,2 phút nhận được 1 email trả về với nội dung như sau :

We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 Mailbox quota exceeded (state 14).

Xin cho hỏi lỗi trên là gì, lỗi do đâu, cách khắc phục ?!

Trả lời !

Lỗi trên thông báo là Mailbox (dung lượng hộp thư email) của khách hàng bạn gửi đến đã hết dung lượng còn trống để tiếp nhận mail của bạn gửi vào. Lỗi do người sử dụng địa chỉ email này đã không kiểm soát được việc lượng email vào Inbox của họ.Để khắc phục thì liên hệ người sử dụng địa chỉ email này vào webmail của họ xóa bớt email đi (xóa luôn trong Trash hoặc Delete Item) hoặc nói họ liên hệ Admin (người quản lý hệ thống email) để nâng dung lượng mailbox của họ lên.