AVS Video ReMaker – Cắt, loại bỏ các phần video không mong muốn trong phim

Bạn có thể chỉnh sửa các phim ở định dạng MPEG, AVI, DVD, Blu-ray, HD, WMV,… với AVS Video ReMaker.

Với phần mềm này, bạn có thể dễ dàng cắt, tỉa, loại bỏ các phần video không mong muốn và lưu các video trở lại. Không giảm chất lượng! Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể xuất ra đĩa DVD / Blu-ray.

Ngoài ra, phần mềm này còn cho phép capture video từ máy quay video, máy ảnh.

Tải về http://www.avs4you.com/AVS-Video-ReMaker.aspx

Nguồn: www.khoahocphothong.com